Grójec, dnia 03.07.2013r.
Zamawiający: ERKAR –Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu, ul. Armii Krajowej 53
Tytuł Projektu: Podniesienie innowacyjności w firmie ERKAR – Opakowania poprzez zastosowanie wielopunktowej składarko – sklejarki liniowej do produkcji opakowań z wklejaną kratownicą
Przedmiot zamówienia: Czteropunktowa składarko – sklejarka liniowa do opakowań z tektury falistej
Kryterium oceny:
  • obsługiwanie ( klejenie) opakowań z tektury o fali: N, E, B, C, BN, BE, BC,
  • wymiary formatki
    • L min 180-450,
    • H max 1000-1700
  • punkty klejenia „4”
  • prędkość do 100m/min,
  • klejenie na zimno
Miejsce składania ofert: W siedzibie firmy
Forma złożenia ofert: Elektronicznie na adres: edward@erkar.pl
Termin złożenia ofert: Do 07 lipca 2013r.